Daily Archives: 6 stycznia, 2020

„Prawo żeglarskie – pytanie o status dyscypliny i program badań”

W czasopiśmie Gdańskie Studia Prawnicze (2019, nr 3) ukazał się artykuł Kamila Zeidlera pt. Prawo żeglarskie – pytanie o status dyscypliny i program badań.