Daily Archives: 29 stycznia, 2022

„Świetne dorsze”, czyli o czym posłowie dyskutują w pracach komisji sejmowej podczas pandemii

Źródło: Pełny zapis z przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2021 r.

Rzecznik TSUE: zautomatyzowane, powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przekazywanie i przetwarzanie danych PNR jest dopuszczalne

Rzecznik generalny G. Pitruzzelli 27 stycznia 2022 r. przedstawił swoją opinię w sprawie C-817/19. Zdaniem rzecznika zautomatyzowane, powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przekazywanie i przetwarzanie danych PNR jest zgodne z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Natomiast powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przechowywanie danych PNR w formie jawnej znajduje uzasadnienie wyłącznie w obliczu poważnego, rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich oraz pod warunkiem, że okres takiego przechowywania jest ograniczony do koniecznego minimum. Rzecznik uznał ponadto, że przekazywanie danych zawartych w przewidzianej przez dyrektywę PNR rubryce „uwagi ogólne”
nie odpowiada ponadto wymogom jasności i precyzji sformułowanym w Karcie praw podstawowych UE.

Pełna treść komunikatu TSUE w tej sprawie: tutaj.

Więcej na ten temat: Rzecznik TSUE: Przechowywanie danych pasażerów tylko w związku z zagrożeniem.

Piotr Cybula