Daily Archives: 31 stycznia, 2022

„Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security” – nowa publikacja

Niedawno ukazał się nowy tematyczny numer czasopisma „Folia Turistica”, pt. „Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security” (nr 57/2021). Miałem przyjemność go redagować.

Zostały w nim zamieszczone następujące prace:

„Folia Turistica” jest czasopismem ogólnodostępnym. W tym tygodniu na stronie internetowe czasopisma zamieszczony zostanie powyższy numer.

Piotr Cybula