Daily Archives: 13 stycznia, 2022

NIK o opóźnieniach w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w związku z budową Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że:

Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego już na starcie ma opóźnienie. NIK wskazuje, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone. W dodatku: nadal nie wiadomo ile dokładnie będzie kosztować CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt. Aby nowy port lotniczy (komponent lotniczy) był opłacalny musiałby obsłużyć w 2030 r. – 24,3 mln pasażerów, a nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 46 mld zł. W ocenie NIK, niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści, zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju. Szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii.

Więcej informacji na stronie NIK (tutaj).

„Competition Law in Tourism”

Ukazała się kolejna publikacja przygotowana pod red. Carlosa Torresa. Tym razem jest ona poświęcona problematyce prawa konkurencji w turystyce. Jest ona dostępna w całości on line (tutaj).