Tag Archives: referaty

„Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę rozwoju turystyki medycznej?” – referat na II Krakowskim Kongresie Turystyki Medycznej

W dniach 12-13 października 2017 r. odbędzie się II Krakowski Kongres Turystyki Medycznej.

Drugiego dnia kongresu będę miał przyjemność przedstawić referat pt. Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę rozwoju turystyki medycznej?

Pełny program kongresu dostępny jest tutaj.

„Szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich dotyczących imprez turystycznych” – referat w Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA UJ

W dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Salach Reprezentacyjnych na ul. Brackiej odbędzie się spotkanie pt.: Czy mediacja on – line w sprawach konsumenckich?

Spotkanie poprowadzi SSR dr Katarzyna Gajda Roszczynialska, a wezmą w nim udział mediatorzy, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji konsumenckich oraz uczelni wyższych. Spotkanie ma umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat perspektyw rozwoju i szans upowszechnienia alternatywnych metod rozstrzygania sporów o charakterze konsumenckim. Ma ono charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają zainteresowane osoby.

PLAN SPOTKANIA 15.01.2015. – WYSTĄPIENIA 15 minutowe.

1.        SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska – aktualne uregulowania mediacji od 1 stycznia 2016r.

2.        Federacja Konsumentów w Krakowie – szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich z punktu widzenia konsumentów

3.        Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krakowie Jerzy Gramatyka – szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich z punktu widzenia powiatowego rzecznika konsumentów ; kategorie spraw;

4.        UOKiK Delegatura w Krakowie – mediacja on line z punktu widzenia nowych uregulowań wdrażających rozporządzenie;

5.        Dr Piotr Cybula, radca prawny –  szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich dotyczących imprez turystycznych.