Daily Archives: 1 grudnia, 2012

Marszałek województwa wzywa dyrektora biura podróży na rozmowę – czy słusznie?

W opublikowanym niedawno w „Rzeczpospolitej” artykule pt. „Oasis reguluje zaległe rachunki” omówiono problem zaległości w dokonywaniu przez to biuro podróży zwrotów klientom ceny za imprezę turystyczną (w związku m.in. z odwołanymi wyjazdami).

Jak wynika z tego artykułu, sytuacją tą zainteresował się Marszałek Województwa Mazowieckiego. W artykule czytamy m.in.:

urząd marszałkowski, który przyjmuje reklamacje turystów i kontroluje biura podróży, wezwał dyrektora generalnego Oasisa (…), na rozmowę. Chciał dowiedzieć się, kiedy i jak biuro podróży zamierza rozwiązać problem. (…) Rozmowa była potrzebna, bo jak mówi wicedyrektor departamentu turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska „wobec żadnego innego biura  podróży nie było tylu skarg”. Dotyczyły one nie tylko braku zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wyjazdy, ale i jakości usług tego touroperatora (m.in. jakość hoteli i spóźnienia samolotów). Podczas spotkania Dembiński  zobowiązał się, że w ciągu siedmiu dni ureguluje wszystkie zobowiązania wobec klientów i agentów. – Sprawdziliśmy, że rzeczywiście klienci Oasisa dostali pieniądze  – potwierdza Stelmańska.

I tu pojawia się pytanie – na jakiej podstawie prawnej marszałek województwa podejmuje takie działania? Nie ulega wątpliwości, że może on kontrolować działalność organizatorów turystyki, ale tylko w zakresie wskazanym w art. 9 ustawy o usługach turystycznych. Informacja, że przyjmuje on „reklamacje” klientów jest już na pewno – ogólnie mówiąc – nieścisła. Czy rolą marszałka jest również kontrola terminów dokonywanych zwrotów? Mam co do tego wątpliwości. Co prawda z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.u.t. wynika, że marszałek województwa jest uprawniony do kontroli działalności w zakresie „przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą”, ale wydaje się, że nie chodzi tu o „warunki” z rozdziału 3 tej ustawy. Rola marszałka województwa w ustawie o usługach turystycznych została ściśle określona i nie powinien on podejmować jakichś dodatkowych działań, nawet przyjmując, że działa w trosce o dobro klientów biur podróży. Jeżeli np. jakość usług nie jest odpowiednia, to wpływa to na zainteresowanie klientów usługami tego biura podróży, a same spory rozstrzygane mogą być na drodze sądowej.

dr Piotr Cybula, radca prawny