Daily Archives: 15 grudnia, 2012

Łódzki Urząd Marszałkowski dostosował wysokość opłaty dla organizatorów szkoleń

Jakiś czas temu pisałem o problemie opłaty pobieranej przez Łódzki Urząd Marszałkowski od podmiotów organizujących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

Zamiast opłaty w wysokości 17 zł urząd ten pobierał: opłatę w wysokości 82 zł (za jednorazowe szkolenie) oraz opłatę w wysokości 616 zł (za „stałe pozwolenie”).

Obecnie, jak można przeczytać ze strony internetowej tego urzędu, urząd pobiera opłatę w wysokości 17 zł. Ciekawe, czy podmioty, które uiściły wyższą niż powinny opłatę, zostali poinformowani o tym fakcie i otrzymali „nadpłatę”.

Piotr Cybula

Stanowisko PIT w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów – obawa kolizji?

Na swojej stronie internetowej Polska Izba Turystyki zamieściła stanowisko w sprawie propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Finansów określającego minimalne sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Najciekawsze w tym stanowisku jest następujące stwierdzenie:

Polska Izba Turystyki uważa, że wysokości minimalnych sum gwarancji powinny pozostać na niezmienionym poziomie, gdyż istnieje prawdopodobieństwo kolizji tego rozwiązania z dyrektywą usługową UE, tworząc barierę w dostępie do rynku dla podmiotów nowopowstających.

Skomentować to wypada tylko w ten sposób, że jest pewne, iż obecne regulacje prawa polskiego są niezgodne z prawem unijnym i potrzebne są tu zmiany. O żadnej kolizji z dyrektywą usługową mowy być nie może. Dyrektywa usługowa jest częścią prawa unijnego, więc należy ją interpretować również z uwzględnieniem dyrektywy 90/314. Z art. 7 tej ostatniej regulacji, jak również orzecznictwa ETS do tego przepisu, wynika, że organizatorzy imprez turystycznych powinny mieć zabezpieczenie finansowe gwarantujące zapewnienie powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej, jak również zwrot tzw. przedpłat. Obawa wskazanej wyżej kolizji jest więc w żaden sposób nieuzasadnione.

Piotr Cybula

Ogólną ocenę tego projektu rozporządzenia przedstawiłem w artykule: Minister finansów chce działać przeciwko państwu.