Daily Archives: 13 lipca, 2013

Kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki

W dniu 10 maja 2013 r. odbyło się kolejne – już drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki.

Jego przedmiotem były Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce.

Zespół ten powstał w dniu 18 listopada 2011 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 1 grudnia 2011 r. Dotyczyło wyboru Prezydium Zespołu.

Dotychczas nie słyszałem o żadnych efektach jego działalności.

Więcej na temat działalności tego Zespołu: Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki.

Piotr Cybula