Daily Archives: 24 lipca, 2013

Pierwszy pozew przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

Z dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek wynika, że konsument powinien być w odpowiedni sposób chroniony na wypadek niewypłacalności biura podróży (art. 7).

Jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepis ten oznacza dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia odpowiedniego systemu, który w szczególności zapewnia klientowi w przypadku niewypłacalności biura podróży zwrot pełnej wpłaty  za imprezę turystyczną.

Jak wiadomo, w naszym państwie wielokrotnie zdarzały się przypadki niewypłacalności biur podróży, gdzie klienci nie otrzymywali pełnych zwrotów (ze szczególną intensywnością zdarzyło się to w roku 2012).

Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w takich sytuacjach poszkodowani konsumenci mają co do zasady prawo do żądania odszkodowania od danego państwa członkowskiego UE w związku z nieprawidłową implementacją prawa unijnego.

Wczoraj w imieniu jednego z poszkodowanych klientów biur podróży złożyłem pierwszy pozew z takim żądaniem. W tym przypadku marszałek województwa poinformował już klienta, że środki z gwarancji nie pozwalają na jakikolwiek zwrot.

dr Piotr Cybula, radca prawny