Daily Archives: 17 listopada, 2013

Cytat dnia, czyli co SSN Jacek Gudowski sądzi o „anonsach” (ogłoszeniach) wyłączających odpowiedzialność przechowawcy?

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu i toczącej się w związku z nim dyskusji, warto przypomnieć wypowiedź Jacka Gudowskiego – Sędziego Sądu Najwyższego, który w komentarzu do art. 841 Kodeksu cywilnego stwierdza:

Za niedopuszczalne uznać należy wyrażane w formie anonsów (ogłoszeń) zastrzeżenia przechowawcy wyłączające lub ograniczające jego odpowiedzialność (…).

J. Gudowski, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Warszawa 2006