Daily Archives: 7 listopada, 2013

Cytat dnia, czyli kiedy mężczyzna odda dobrowolnie swój samochód kobiecie (według sądu apelacyjnego w Łodzi)?

W polskiej rzeczywistości żaden mężczyzna dobrowolnie nie odda kobiecie swojego samochodu, jeżeli jest zdolny do jego prowadzenia (trzeźwy).

Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt: I ACa 897/12. w składzie: Przewodniczący: SSA Bożena Błaszczyk (spr.), Sędziowie: SSA Dorota Ochalska – Gola, SSO del. Anna Beniak.

Źródło: informacja zamieszczona na FB (WPiA UŚ).

„50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania”, Kraków, 13-15 listopada 2013 r.

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową pt.  50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, która odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2013 r. w Krakowie, ul. Jodłowa 13 (Zamek w Przegorzałach).

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Europeistyki UJ.