Daily Archives: 13 lutego, 2014

Dyspozycja wypłaty z umów gwarancji Sky Club – komunikat marszałka województwa mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 7 lutego 2014 r. została wydana dyspozycja wypłaty ze środków z umów gwarancji ubezpieczeniowych turystycznych nr GT 101/2011 z 15 września 2011 r. oraz GT 23/2012 z 21 lutego 2012 r. wystawionych na rzecz Sky Club Sp. z o.o.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zadeklarowało, że zrealizuje przelewy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty, a następnie pisemnie poinformuje klientów o wypłatach środków.

Zgodnie z zapisami umów gwarancji, gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

Źródło: komunikat Samorządu Województwa Mazowieckiego