Daily Archives: 27 lutego, 2014

Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji (Difin 2013) – recenzja krytyczna

Na stronie internetowej „Wiadomości Ubezpieczeniowych” zamieszczony został dzisiaj nr 3 tego czasopisma z 2013 r. Opublikowana została w nim przygotowana przeze mnie recenzja (krytyczna) podręcznika autorstwa Mieczysława Sobczyka pt. „Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji” (Difin 2013).

Recenzja jest dostępna tutaj.

Piotr Cybula