Daily Archives: 8 czerwca, 2014

turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html

Adres strony internetowej na której dostępna jest Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych to: turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html

W przyszłości można byłoby pomyśleć o nieco prostszym adresie.