Daily Archives: 25 listopada, 2014

„Prawo gór. Najsłynniejsze sprawy sądowe, które naznaczyły historię alpinizmu”

Nakładem wydawnictwa STAPIS ukazała się praca pt. „Prawo gór. Najsłynniejsze sprawy sądowe, które naznaczyły historię alpinizmu„. Jej autorem jest Augusto Golin.

Jak wskazuje wydawnictwo książka ta porusza sprawy, które naznaczyły historię alpinizmu. Autor w błyskotliwym stylu opisuje ekspedycje górskie i związane z nimi sprawy sądowe, zrealizowane przejścia i wydane orzeczenia, pozostawiając czytelnikowi ocenę mniej bohaterskiej strony tych, którzy w naszych oczach jawią się – i w dużej mierze rzeczywiście są – nadzwyczajnymi ludźmi.

Książkę można zamówić m.in. przez stronę internetową wydawnictwa.

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dostałem dzisiaj odpowiedź na zapytanie, jakie skierowałem w czwartek do Rady Ministrów.

Pytanie brzmiało:

(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska Rady Ministrów odnośnie tego, czy w prawie polskim doszło do prawidłowej implementacji dyrektywy 90/314 w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Pytanie moje związane jest z ostatnio przedstawionym stanowiskiem Rady Ministrów. Na posiedzeniu 19 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów m.in. wezwała MSiT do przeanalizowania z MAiC oraz MSZ możliwości zmian w zakresie obowiązków marszałków województw wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz obowiązków konsulów i przedstawienia ewentualnych propozycji rozwiązań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwej implementacji dyrektywy Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek”. Ze stwierdzenia tego w sposób oczywisty płynie wniosek, że implementacja ta obecnie nie jest prawidłowa. Gdyby  było inaczej do poszukiwanie takich dodatkowych rozwiązań nie miałoby sensu.

Moje pytanie związane jest z wcześniejszymi konsekwentnymi stanowiskami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w tym zakresie dyrektywa została wdrożona w sposób prawidłowy.

Dzisiaj Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował mnie:

Uprzejmie przesyłamy zgodnie z kompetencjami.

Przesłanie zgodnie z kompetencjami oznacza, że pytanie zostało skierowane do… Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poprosiłem jednak ponownie o odpowiedź KPRM. Wcześniej odrębnie wystąpiłem również do MSiT i MF z prośbą o wyjaśnienie, czy wobec tak kategorycznego stanowiska Rady Ministrów, ministerstwa te podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko o zgodności prawa polskiego w tym zakresie z prawem unijnym.