Daily Archives: 28 listopada, 2014

Wygrałem ze Skarbem Państwa w precedensowej sprawie o odszkodowanie w związku z niewypłacalnością biura podróży

Jakiś czas temu pisałem o pierwszym w Polsce pozwie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży.

Jak wielokrotnie pisałem, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki klient powinien otrzymać pełny zwrot wcześniej wpłaconych mu środków. Temu służy instytucja zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki uregulowana w art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Jeżeli państwo tej ochrony skutecznie nie zapewnia, jak wielokrotnie twierdziłem, klient może wystąpić z odpowiednim pozwem przeciwko Skarbowi Państwa Państwa o odszkodowanie w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy.

We wspomnianej sprawie w pierwszej instancji Sąd Rejonowy powództwo oddalił. W związku z wniesioną przeze mnie apelacją sprawą zajmował się dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd zmienił wyrok w ten sposób, że nakazał Skarbowi Państwa zwrot powodowi nieodzyskanych przez niego środków. Oczywiście zasądził też zwrot kosztów postępowania. W ustnym uzasadnieniu Sąd w zasadzie podzielił wszystkie zasadnicze argumenty podnoszone przeze mnie w związku z tą sprawą. Wyrok ten daje „zielone światło” w kolejnych tego rodzaju sprawach w związku zwłaszcza z falą niewypłacalności organizatorów turystyki w 2012 r. (Sky Club, Acquamaris, Blue Rays, Atena i inni).

dr Piotr Cybula, radca prawny

Kancelaria Bielański i Wspólnicy

Kontakt: tel. 501 225 652, cybula@kbmb.pl

O sprawie powyższego pozwu piszą:

Rzeczpospolita: Klient Summerelse wygrał ze Skarbem Państwa

Dziennik Gazeta Prawna: Za bankrutujące biuro podróży pieniądze turystom odda państwo

LEX.PL: Skarb Państwa zapłaci za upadłe biuro podróży

TUR-INFO.PL: Turyści wygrali ze Skarbem Państwa

Interia: Państwo musi zapłacić za odwołane wakacje

forsal.pl: Wakacje na koszt podatnika? Za bankructwo biura podróży zapłaci państwo

dziennik.pl: Rząd zapłaci za odwołaną wycieczkę? Jest pierwszy pozew w sądzie

Money.pl: Pozew przeciwko państwu za odwołane wakacje

PolskieRadio.pl: Nie było wakacji? Niech rząd płaci

wPolityce.pl: Koniec wakacyjnych rozczarowań?