Daily Archives: 8 stycznia, 2015

Zapowiedź zakończenia prac nad dyrektywą w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych

1 stycznia 2015 r. Łotwa rozpoczęła sześciomiesięczny okres sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wzrost konkurencyjności Europy, jej zaangażowanie oraz rozwój społeczeństwa to priorytety narodowe Łotwy.

W obszarze turystyki głównym tematem podejmowanym przez prezydencję łotewską będzie kwestia ochrony praw konsumentów usług turystycznych i zakończenie prac nad dyrektywą w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych.

Więcej informacji: strona prezydencji łotewskiej.Źródło: Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w obszarze turystyki