Nowa dyrektywa już opublikowana

Uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 11 grudnia 2015 r.(L 326/1). Dostępna jest tutaj.

Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po tej publikacji, z tym, że państwa członkowskie stosują jej przepisy od 1 lipca 2018 r. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek przyjęcia i publikacji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów „wykonawczych, ustawowych i administracyjnych” niezbędnych do wykonania dyrektywy.

Biorąc pod uwagę, że istniały i istnieją poważne problemy związane z prawidłową implementacją w prawie polskich dyrektywy 90/314, a także to, że nie do rzadkości należą sytuacje opóźnień w implementacji unijnych dyrektyw, mam poważne obawy co do prac implementacyjnych. Wymagają one podjęcia odpowiednich prac organizacyjnych, najlepiej powołania pewnego zespołu specjalistów – prawników, ekspertów w tym obszarze lub w obszarach istotnych z punktu widzenia prawidłowej implementacji. Oczywiście powinien być również uwzględniony głos branży i innych podmiotów zainteresowanych regulacją. To oni w pierwszej kolejności powinni zgłaszać pewne propozycje. Nie powinno się jednak mylić głosu podmiotów bezpośrednio zainteresowanych pewnymi regulacjami od głosu niezależnych ekspertów. Umiejętność tego rozróżnienia jest jednym z ważniejszych czynników przesądzających do udanej implementacji.

Pozostaje też mieć nadzieję, że dyrektywą zainteresuje się również środowisko naukowe, czego owocem mogą być konferencje i publikacje. To również ułatwia przygotowanie odpowiednich regulacji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s