Daily Archives: 15 marca, 2016

Dr Katarzyna Marak krytycznie o nowej dyrektywie

W wydanej ostatnio publikacji pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego (CH Beck, Warszawa 2016) przygotowanej pod redakcją prof. Bogusławy Gneli ukazał się artykuł dr Katarzy Marak pt. Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji.

Autorka krytycznie podchodzi do koncepcji przyjętej w dyrektywie. W podsumowaniu artykułu wskazuje, że analiza projektowanych regulacji prowadzi do wniosku, że metoda harmonizacji maksymalnej wraz z szerokimi możliwościami zastosowania odstępstw od niej nie ma specjalnych szans na spełnienie pokładanych w niej oczekiwań oraz urzeczywistnienie przyjętych celów dyrektywy.