Monthly Archives: Luty 2016

Konferencja prasowa podsumowująca 100 dni pracy min. Witolda Bańki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W piątek 26 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa min. Witolda Bańki, który podsumował 100 dni pracy w resorcie.

Do głównych tematów poruszonych podczas konferencji zaliczono:

  • PROGRAM KLUB – bezpośrednie wsparcie sportowych środowisk lokalnych. Na realizację programu, już w pierwszym roku finansowania, ministerstwo przeznaczyło rekordową kwotę 15 milionów złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z tych pieniędzy zostanie wspartych finansowo ponad 1000 klubów sportowych.
  • PŁYNNOŚĆ FINANSOWANIA – najszybciej w historii zostały wypłacone środki finansowe polskim związkom sportowym w kwocie prawie 100 mln zł na przygotowanie zawodników kadr narodowych do Igrzysk Olimpijskich, w tym na gry zespołowe prawie 20 mln zł. To kwoty najwyższe od siedmiu lat.
  • SZKOLENIE SPORTOWE MŁODZIEŻY – w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej najszybciej w historii zostały wypłacone środki w kwocie ponad 100 mln zł, w tym około
    60 mln zł na letnie sporty olimpijskie, 8 mln zł na zimowe sporty olimpijskie oraz 35 mln zł na gry zespołowe.
  • SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – finansowanie zostało zwiększone z kwoty nieco ponad 5 mln zł z roku 2015 do kwoty ponad  8 mln zł w roku obecnym. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie kadry narodowej do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Europy w 2016 r.
  • NARODOWA BAZA TALENTÓW – przeprowadzenie we wszystkich szkołach określonych prób sprawności fizycznej, które zobrazują faktyczny poziom sprawności fizycznej dzieci
    i młodzieży. Uzyskane wyniki posłużą do identyfikacji młodych talentów sportowych i objęcia ich profesjonalną opieką szkoleniową.
  • POROZUMIENIE z Tatrzańskim Parkiem Narodowym – Centralny Ośrodek Sportu podpisał porozumienie na okres 20 lat w sprawie użyczenia gruntu pod Wielką i Średnią Krokiew. Dzięki temu możliwa będzie m.in. przebudowa skoczni w taki sposób, aby uzyskała  homologację oraz rozbudowa obiektów sportowych na terenie miasta Zakopane.

W opublikowanym komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki słowo „turystyka” nie pojawiło się.

„Ubezpieczenie jako instrument ochrony konsumenta usług turystycznych” – referat na WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Na konferencji pt. Ochrona konsumenta na rynku usług organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będę miał przyjemność wygłoszenia referatu na temat Ubezpieczenie jako instrument ochrony konsumenta usług turystycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 marca 2016 r.

Drugiego dnia konferencji przewidziany został panel dyskusyjny na temat Usługi turystyczne.

Więcej informacji o konferencji: WPiA UŚ.

Rezygnacja min. Doroty Dulińskiej

Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Dorota Dulińska z 18.02.2016 r. zrezygnowała z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach, które próbują nieco szerzej wyjaśnić „sprawy osobiste” (np. Wiceminister zabrała partnera w służbową podróż. Teraz składa dymisję „z powodów osobistych”).

Wracają prace nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

W środę 3 lutego 2016 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie w sprawie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w którym udział wzięła Pani Dorota Dulińska, Podsekretarz Stanu MSiT, Elżbieta Wyrwicz – zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki MSiT, Piotr Kudelski – Dyrektor Departamentu Prawnego MSiT oraz Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu MF i Katarzyna Przewalska – zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Rynku Finansowego MF.

Tematem spotkania były działania na rzecz wzmocnienia systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poprzez utworzenie w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego II filaru tego systemu tj. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: informacja MSiT

Zapowiedź nowego wydania podręcznika prof. Mirosława Nesterowicza

Na stronie internetowej wydawnictwa Wolter Kluwer pojawiła się zapowiedź nowego (5.) wydania podręcznika prof. Mirosława Nesterowicza pt. Prawo turystyczne. Książka ma się ukazać 19 lutego.

Więcej informacji: strona wydawnictwa.

„Turystyka szkolna” – konferencja w Bygoszczy (19 lutego 2016 r.)

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT 19 lutego 2016 r. organizije konferencję pt. Turystyka szkolna. Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (Sala Widowiskowa APK, ul. Garbary 2) w godz. 10.00-15.00

Organizatorzy deklarują, że celem konferencji jest doskonalenie kadr pedagogicznych w zakresie organizacji turystyki szkolnej oraz wymiana i upowszechnianie doświadczeń dotyczących organizacji turystyki szkolnej.

Na konferencji poruszane będą również aspekty prawne – zakres tematyczny konferencji:

1. Aspekty prawne turystyki szkolnej – P. Smoczyński
2. Turystyka bez barier – R. Nowicki
4. Organizacja turystyki szkolnej – P. Zbytek
5. Program edukacji regionalnej dla młodzieży – G. Deptuła
6. Nowa ustawa o turystyce szkolnej – M. Karwat
7. Coaching turystyczny – A. Szulc
Zgłoszenie udziału w konferencji (najpóźniej 1 dzień przed konferencją): tel. 537 444 476, e-mail: biuro@bylot.pl

Wstęp i udział w konferencji jest bezpłatny

Więcej na stronie: BYLOT