Daily Archives: 15 lutego, 2016

Wracają prace nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

W środę 3 lutego 2016 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie w sprawie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w którym udział wzięła Pani Dorota Dulińska, Podsekretarz Stanu MSiT, Elżbieta Wyrwicz – zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki MSiT, Piotr Kudelski – Dyrektor Departamentu Prawnego MSiT oraz Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu MF i Katarzyna Przewalska – zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Rynku Finansowego MF.

Tematem spotkania były działania na rzecz wzmocnienia systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poprzez utworzenie w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego II filaru tego systemu tj. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: informacja MSiT