Daily Archives: 17 Maj, 2016

Informacja o szczególnych zagrożeniach powinna być na piśmie

Na jednym z portali internetowych przeczytałem dzisiaj, że z ustawy o usługach turystycznych nie wynika obowiązek udzielania informacji o „szczególnych zagrożeniach” w formie pisemnej.  Chodzi o obowiązek wskazany w art. 13 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych:

Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

Wydaje się jednak, że przy tym stwierdzeniu pominięty został art. 13 ust. 3 a, który przewiduje, iż „Informacje, o których mowa w ust. 1-3” (a więc także powyższej informacji) na piśmie.