Daily Archives: 31 Maj, 2016

„Turystyczny fundusz – wątpliwości i nadzieje” – komentarz dla Rzeczpospolitej

Na stronie portalu turystyka.rp opublikowany został artykuł pt. Turystyczny fundusz – wątpliwości i nadzieje. Przedstawiono w nim kolejny etap projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych wprowadzający Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w tym również rozbieżne opinie jakie projekt ten wywołuje.  Na końcu artykułu zamieszczony został również mój komentarz, gdzie generalnie wskazuję na potrzebę zmiany obecnie istniejącego systemu, który nie zapewnia w moim przekonaniu ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki na poziomie wymaganym przez prawo unijne.