Konsultacje projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – MSiT czeka na uwagi do 16 lutego 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki z 2 lutego 2017 r.:

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT w zakładce Projekty aktów prawnych/Projekty ustaw oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych 163 podmiotom m.in. marszałkom województw,  podmiotom branży turystycznej i konferencyjnej, podmiotom sektora bankowo-ubezpieczeniowego, organizacjom zajmującym się ochroną konsumentów, polskim związkom sportowym, Kościołom i związkom wyznaniowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie propozycji i uwag do ww. projektu w terminie do 16 lutego 2017 r.

Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z 1990 r. która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie są zobowiązane do uchwalenia i publikacji krajowych przepisów wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.

Prace nad projektem ustawy trwały od wielu miesięcy:

– w październiku 2015 r. przygotowana została Biała Księga ustawy o usługach turystycznych (3-częściowa analiza, w której zawarto charakterystykę rynku i opis stanu prawnego w poszczególnych obszarach usług turystycznych, identyfikację problemów branży turystycznej w obszarach objętych ustawą o usługach turystycznych oraz propozycje rozwiązania tych problemów). W pracach nad Białą Księgą aktywnie uczestniczyła branża turystyczna;

– w grudniu 2015 r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa dyrektywa 2015/2302;

– w czerwcu 2016 r. skierowano wniosek o wpis projektu ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

– w lipcu 2016 r. uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac RM pod nr UC75;

– w listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na temat wstępnego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się:

 • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
 • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
 • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
 • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,
 • określenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności organizatora turystyki i podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4 responses to “Konsultacje projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – MSiT czeka na uwagi do 16 lutego 2017 r.

 1. Myślę, że te regulacje są potrzebne i przydadzą się, bo często to wszystko ma charakter wolnoamerykanki, a nie zorganizowany, ze szkodą dla uczestników.

 2. Regulacje które służą bezpieczeństwu uczestników imprez takich jak wyjazdy zagraniczne, wczasy itp. które kosztują dużo to rozumiem że klient musi się czuć bezpieczny korzystając z oferty jakiegoś biuro którego wiarygodność trudno mu zweryfikować, ale czy osoba fizyczna prowadząca działalność jako trener pływania zabierający np. na tydzień nad jezioro grupkę 12 dzieciaków z sekcji pływackiej, trenującej cały rok w szkole na basenie, musi ponosić tak duże koszty rejestracji jako organizator turystyki ? Przecież gdy powie rodzicom zapłaćcie 2x więcej bo muszę opłacić urząd i bank by dał gwarancję finansową na min. 7000 euro bo inaczej dzieci nie pojadą, to się popukają w czoło.

  • Wszystko zależy od tego co nauczyciel proponuje, m.in. czy działa jako przedsiębiorca i czy produkt, który oferuje to impreza turystyczna w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Inna sprawa to w przypadku imprez turystycznych zabezpieczeniem mogą być wpłaty na rachunek powierniczy, nie trzeba mieć ani gwarancji ani ubezpieczenia.

   • To znaczy osoba fizyczna (nie przedsiębiorca) może zorganizować np. taki pływacki obóz i na tym zarobić by pokryć swoje koszty?
    Czy w świetle ustawy nie jest tak, że skoro w jednej opłacie dzieci płacą za nocleg i wyżywienie, to są to dwie usługi turystyczne i z automatu obóz taki staje się imprezą turystyczną a nauczyciel organizatorem turystyki ? A jako taki wymaga rejestracji?

Odpowiedz na Piotr Cybula Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s