Daily Archives: 18 marca, 2020

W jakim terminie organizator turystyki powinien zwrócić podróżnemu wpłacone środki w przypadku odwołania przez niego imprezy turystycznej z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności?

Zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: (…) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

W ostatnich dniach wielu organizatorów turystyki w obecnych okolicznościach rozwoju pandemii koronawirusa, a zwłaszcza z uwagi na ograniczenia w transporcie, odwołała wyjazdy, powołując się na ten przepis.

W tych okolicznościach rodzi się pytanie, w jakiem terminie podróżni otrzymają zwrot wpłaconych środków. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być jednoznaczna w świetle art. 47 ust. 6 zd. 1 wskazanej ustawy:

Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. (…) 5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zgodnie z tym przepisem organizator turystyki powinien dokonać pełnego zwrotu podróżnemu dokonanych przez niego wpłat z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej. Na marginesie można dodać, że przepis ten nie odpowiada do końca wymogowi prawidłowej implementacji dyrektywy 2015/2302. „Odpowiednik” tej regulacji (art. 12 ust. 4 zd. 2) w dyrektywie brzmi:

Takie zwroty na rzecz podróżnego dokonywane są bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Czym innym jest wymóg zwrotu „bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni” a czym innym wymóg zwrotu „nie później niż w ciągu 14 dni„. Zostawiając na boku ten niuans, wiele wskazuje na to, że znaczna część podróżnych tych środków w takim terminie jednak nie otrzyma. Dzisiaj ze strony minister Jadwigi Emilewicz w ramach projektu Tarczy Antykryzysowej pojawiła się taka zapowiedź.

firma turystyczna

Sformułowanie to nie jest zbyt precyzyjne, zwłaszcza w kontekście poniższej informacji:

KP

Nie jest jasne, czy termin 180 dni dotyczył będzie „rozwiązania lub odstąpienia od umowy”, czy też jest to termin na zwrot wpłat, a więc po prostu wydłużenie wskazanego wyżej 14-dniowego terminu ustawowego. Tempo prac jest takie, że nie trudno o nieścisłość.

Z pewnością już wkrótce dowiemy się o konkretnych propozycjach legislacyjnych w tym zakresie. Ciekawy jestem jak zostaną one uzasadnione w kontekście wyżej wskazanych wymogów dyrektywy. Na pierwszy rzut oka wydają się być z nią niezgodne, ale też okoliczności mamy nadzwyczajne.

Piotr Cybula