Monthly Archives: Czerwiec 2022

„Samolot nie wystartował o czasie – po odszkodowanie do biura podróży” – komentarz dla „Prawo.pl”

W opublikowanym na portalu „Prawo.pl” artykule pt. Samolot nie wystartował o czasie – po odszkodowanie do biura podróży zamieszczono również mój komentarz odnoszący się do sytuacji prawnej podróżnych w takich przypadkach. Zwracam uwagę, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawczą może ponosić również organizator turystyki. I tu pojawia się kolejny problem. W praktyce niektórzy organizatorzy turystyki uchylają się od odpowiedzialności za działania i zaniechania linii lotniczych. Nie jest to problem marginalny i moim zdaniem od kilku lat wymaga interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie praktyki mogą i powinny być uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK zdaje się problemu nie dostrzegać.

Piotr Cybula

Jak Polska Organizacja Turystyczna informuje turystów, czyli o komunikatach z maja 2020 r. w „aktualnościach”

Polska Organizacja Turystyczna została powołana ustawą z 25 czerwca 1999 r. Jej celem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Choć czasami można spotkać się z krytyką jej działalności, a nawet postulatami zlikwidowania, to dla osób związanych z turystyką nie ulega wątpliwości, że jest ona potrzeba. Jednym z jej zadań jest zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie.

W tym kontekście muszę przyznać, że bardzo „ciekawie” wyglądają informacje przedstawione „dla turysty” pod zakładką „aktualności” na stronie POT w dziale „bezpieczne podróże”.

Po kliknięciu na hasło „Dla turysty” pojawia się poniższa informacja:

W komunikacie tym czytamy m.in.:

Od 4 maja hotele i inne miejsca noclegowe, a także część atrakcji turystycznych może być  otwarta. W poniedziałek, 18 maja wprowadzono kolejny etap odmrażania gospodarki i turyści mogą skorzystać także z usług gastronomicznych. Dzięki tym działaniom turystyka krajowa zaczyna się odradzać. Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna kampanię społeczno-informacyjną pod hasłem „Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie”, której częścią jest „Dekalog Bezpiecznego Turysty” – zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W komunikacie brakuje daty, ale jak się wydaje dotyczy on maja 2020 r. Od tego czasu minęło ponad dwa lata… W komunikacie mowa jest też o prezesie POT Robercie Andrzejczyku. Od tego czasu prezes POT zmienił się dwukrotnie.

Poniżej tej informacji znajdują się dwa komunikaty – jeden z 27 maja 2020 r., drugi z 11 maja 2020 r.

Wszystko to wygląda dość niepoważnie jak na państwową instytucję, która ma zajmować się promocją i informacją turystyczną i która ma spory budżet finansowany w znacznej mierze ze środków publicznych. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak to funkcjonuje. Nie ulega wątpliwości, że zmiany są konieczne, o co niniejszym apeluję.

Piotr Cybula

SO w Świdnicy: jeśli klient nie przyjeżdża do hotelu to traci zadatek

W artykule na portalu Prawo.pl pt. Gdy turysta nie przyjeżdża w terminie do hotelu – traci zadatek przedstawiono wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z 12 kwietnia 2022 r. (II Ca 1182/21).

Sprawa dotyczyła zadatku w wysokości 2.240,00 zł wpłaconego przez klienta, który zawarł umowę z hotelem. Powódka wpłaciła go, ale w hotelu nie pojawiła się w zaplanowanym terminie. Przyczyną niepojawienia się było zabranie do szpitala matki jej partnera oraz przebywanie na zwolnieniu z powodu choroby jej dziecka.

Powódka w sprawie twierdziła, że wpłacona przez nią kwota to zaliczka i w tych okolicznościach powinna zostać jej zwrócona. Hotel twierdził, że było to zadatek, który zgodnie z przyjętymi ustaleniami nie podlegał zwrotowi.

Zarówno Sąd Rejonowy, jak i Sąd Okręgowy uznały, że stanowisko hotelu jest trafne i powództwo powódki zostało oddalone.

Piotr Cybula

RPO: najem krótkoterminowy wymaga pilnej regulacji

Pismem z dnia 23 czerwca 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o podjęcie działań w celu pilnej regulacji najmu krótkoterminowego.

Poniżej zamieszczam komunikat w tej sprawie RPO oraz wspomniane pismo:

 • Mieszkańcy atrakcyjnych miast coraz częściej skarżą się, że tzw. najemcy krótkoterminowi nie przestrzegają ani zasad porządku domowego, ani zasad współżycia społecznego
 • Zakłócają oni spokój dniem i nocą;  dochodzi do zanieczyszczania i dewastowania  klatek schodowych oraz terenów wokół budynków 
 • Dochodzą do tego obawy o bezpieczeństwo, bo zachowania osób wynajmujących apartamenty, niekiedy będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, są agresywne i nieprzewidywalne
 • Problem nasila się w sezonie letnim, a wciąż nie ma przepisów, które chroniłyby prawa stałych mieszkańców  
Czytaj dalej

Jakie prawa ma klient biura podróży w przypadku odwołania imprezy turystycznej?

Ostatnio coraz częściej słychać o przypadkach odwoływania imprez turystycznych przez organizatorów turystyki. Ma to najczęściej związek z problemami z lotami. Poniżej przedstawiam informację o tym, jakie prawa w takiej sytuacji mają klienci, a jakie obowiązki organizatorzy turystyki i przewoźnicy.

Odwołanie imprezy turystycznej przez organizatora turystyki uregulowane jest w art. 47 ust. 5 i 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biorąc pod uwagę jego treść, w praktyce możemy mieć do czynienia z trzema przypadkami. W pierwszym i drugim przypadku organizator turystyki powinien zwrócić podróżnemu całość wpłat i opłat poniesionych z tytułu imprezy turystycznej, podróżny nie może jednak żądać dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia. W trzecim przypadku powinien taki zwrot otrzymać, a dodatkowo może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia (jeśli poniósł szkodę majątkową lub niemajątkową). Wskazany zwrot wpłaty i opłat w każdym przypadku powinien nastąpić do 14 dni od odwołania imprezy.

Po pierwsze, organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni. Przeważnie organizatorzy turystyki określają wskazaną liczbę osób biorąc pod uwagę opłacalność organizacji wyjazdu. Czasami jednak można odnieść wrażenie, że motywem w tym zakresie jest także chęć uchylenia się od odpowiedzialności za odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Dzieje się tak w sytuacji gdy organizator turystyki limity te określa bardzo wysoko (np. jeśli w samolocie byłoby 200 miejsc, a organizator określa tę liczbę na 195). W takich przypadkach można mieć wątpliwości, czy przepis ten nie jest nadużywany przez organizatorów turystyki, co zasługuje na odrębny wpis.

Czytaj dalej

„Kryzys na lotniskach odbije się na planach wakacyjnych, a odszkodowania niepewne” – komentarz dla portalu Prawo.pl

W opublikowanym na portalu Prawo.pl artykule pt. Kryzys na lotniskach odbije się na planach wakacyjnych, a odszkodowania niepewne zawarta została moja wypowiedź odnosząca się do praw podróżnych w sytuacji problemów związanych z utrudnieniami na lotniskach. Zwracam uwagę, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność może ponosić nie tylko przewoźnik lotniczy, ale również organizator turystyki. Choć sam tytuł artykułu może zniechęcać do dochodzenia praw podróżnych, warto dokonać oceny, jakie mamy prawa w takich sytuacjach (przedsiębiorcy nie zawsze o nich prawidłowo informują) i w niektórych przypadkach z pewnością warto ich dochodzić, nawet na drodze sądowej.

Artykuł dostępny jest nieodpłatnie na stronie portalu: Prawo.pl.

Piotr Cybula

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą promocję Polski przez kluby sportowe

23 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Polska Organizacja Turystyczna będzie mogła realizować zadania dotyczące promocji Polski przez kluby sportowe, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.

Najważniejsze rozwiązania tej ustawy:

 • POT będzie mogła podjąć współpracę z klubami sportowymi, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.
 • Realizacja tego zadania będzie odbywać się na podstawie umowy z ministrem sportu i turystyki, który będzie mógł udzielić POT dotacji z budżetu państwa. POT od ponad 20 lat realizuje zadania związane z wszechstronną promocją Polski. Posiada odpowiednie zasoby, kompetencje i know-how do tworzenia przestrzeni dla współpracy sportu i turystyki.
 • POT będzie współpracować z klubami sportowymi w ramach takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka czy hokej – w kategorii kobiet i mężczyzn.
 • Analiza obejmująca m.in. strukturę europejskich rozgrywek pucharowych oraz sportowe rankingi międzynarodowe wskazuje, że w sezonie 2022/2023 w programie może uczestniczyć ok. 45 drużyn sportowych. Ostateczna ich liczba będzie jednak zależeć od efektów naboru przeprowadzanego przez POT, tak by efektywnie realizować cele promocyjne.
 • Kluby sportowe, które będą chciały uczestniczyć w programie, muszą być w danym sezonie reprezentantami Polski w rozrywkach o europejskie puchary.
 • Nowe przepisy przewidują także możliwość zasilania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w środki pochodzące z budżetu państwa. Chodzi o zwiększenie wsparcia na zadania FRKF, w tym przekazywanego na rozwój infrastruktury sportowej i dofinansowanie inwestycji obejmujących obiekty sportowe.
 • W 2022 r. umożliwiona zostanie również zmiana planu finansowym Centralnego Ośrodka Sportu i zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego. Chodzi o utrzymanie obiektów sportowych i zarządzanie nimi oraz przygotowanie kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich czy mistrzostwach Europy lub świata.

Informacja o procesie legislacyjnym: sejm.gov.pl.

„#NaUrlopie – bezpański bagaż” – informacja UOKiK, która może wprowadzać pasażerów w błąd

Na stronie internetowej UOKiK pojawiła się informacja pt. #NaUrlopie – bezpański bagaż” Wynika z niej, co powinien zrobić pasażer w przypadku gdy po przylocie okaże się, że bagaż pasażera nie doleciał lub został uszkodzony. Abstrahując od szerszego odniesienia się do niej muszę zauważyć, że informacja ta jest niepełna i może prowadzić do nietrafnych decyzji konsumenckich. Jako taka powinna być uzupełniona/zmodyfikowana.

Na czym polega problem? UOKiK ogranicza swoje rozważania wyłącznie do odpowiedzialności i obowiązków przewoźnika. Tymczasem bardzo często, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, przelot jest częścią imprezy turystycznej. W takim przypadku do sytuacji podróżnych znajdują zastosowanie również przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. I wówczas oprócz odpowiedzialności przewoźnika w grę może wchodzić odpowiedzialność organizatora turystyki, o czym nie można zapominać. O takiej przykładowej sytuacji wspominałem przykładowo w niedawnej informacji pt. SR w Łodzi: organizator turystyki odpowiada względem podróżnego za opóźniony bagaż.

Zwracam na to uwagę także z tego powodu, że niektórzy organizatorzy turystyki w takich sytuacjach uchylają się zupełnie od odpowiedzialności, przyjmując, że odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie linia lotnicza. Problem ten niestety występuje od lat i nie są to pojedyncze przypadki. Moim zdaniem praktyki organizatorów turystyki polegające na uchylaniu się od odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawców mogą być uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zamiast podejmować takie działania UOKiK zamieszcza wskazaną informację, która jak wskazałem może prowadzić konsumentów do mylnej oceny na temat ich sytuacji prawnej. Tak UOKiK nie powinien informować podróżnych/konsumentów.

Piotr Cybula

Rzecznik Praw Pasażerów? Nie polecam

Nasze państwo chciało zreformować dochodzenie przez pasażerów roszczeń wynikających z rozporządzenia UE nr 261/2004. Rozporządzenie to reguluje prawa pasażerów w przypadku opóźnienia, odwołania i niewpuszczenia pasażera na pokład, wynikającego najczęściej z tzw. overbookingu.

Dlaczego zreformowano? Bo skarg było dużo, co wpływało także na długość postępowania. Miało być szybciej i lepiej. Okazało się, że istniejące problemy nie zniknęły, a powstały nowe, z uwagi na słabość nowej procedury w porównaniu do poprzedniej. Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pasażerów od początku powołania tej instytucji pojawiają się komunikaty jak poniżej. Poniższy pochodzi z obecnego miesiąca. Jak widać nawet ograniczenie ruchy lotniczego będące skutkiem pandemii nie wpłynęło istotnie na poprawę sytuacji.

O problemie trzeba przypominać, bo nie został on rozwiązany, a pokazuje słabość naszego państwa i sposób traktowania praw podróżnych, będących najczęściej konsumentami. Bez wzmocnienia finansowego i kadrowego nic się nie zmieni. Jeśli to nie nastąpi i tak ma funkcjonować nasze państwo to może lepiej tę procedurę zlikwidować, pozostawiając podróżnym możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej?

TSUE: uprawnienia przewidziane w dyrektywie PNR powinny być ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne

21 czerwca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-817/19, dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania. W wyroku tym TSUE uznał, że poszanowanie praw podstawowych wymaga, aby uprawnienia przewidziane w tej dyrektywie były ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne.

Poniżej zamieszczam wydany w tej sprawie komunikat prasowy TSUE: