Daily Archives: 10 lutego, 2011

Aktualne Problemy Prawa Turystycznego – otwarte seminarium naukowo-praktyczne, 21 luty 2011 r., AWF w Krakowie

Zakład Prawa

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W OTWARTYM SEMINARIUM NAUKOWO-PRAKTYCZNYM pt.

AKTUALNE PROBLEMY

PRAWA TURYSTYCZNEGO

Kraków, 21 luty 2011 r., g. 17.15

g. 17.15, dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Wprowadzenie

Referaty z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego:

mgr D. Wolski (Uniwersytet Śląski), Status przewodnika turystycznego i jego odpowiedzialność w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych


dr P. Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych


Referaty związane z problemami prawnymi powstałymi w związku z sytuacją w Egipcie:


dr P. Czubik (Uniwersytet Jagielloński, WSA w Bielsku Białej), Zakres ochrony konsularnej w kontekście ostatnich wydarzeń w Egipcie


dr P.Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pojęcie siły wyższej i skutki jej wystąpienia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w świetle ustawy o usługach turystycznych


g. 19.00, Dyskusja


dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Podsumowanie

Seminarium odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie (al. Jana Pawła II 78), w sali D.

Prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres:
piotrcybula@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!