Daily Archives: 26 lutego, 2011

Klauzule biura podróży Sun Sport z Kalisza w rejestrze klauzul niedozwolonych (i w obecnie proponowanym wzorze)

9 lutego 2011 r. do rejestru klauzul niedozwolonych Prezes UOKiK wpisał następujące klauzule niedozwolone stosowane przez biuro podróży Sun Sport z Kalisza:

Numer wpisu: 2168
Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne”

Numer wpisu: 2169
Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież lub zgubienie jakichkolwiek wartościowych rzeczy (CD, MP3, aparat fotograficzny itp.) posiadanych przez uczestnika w trakcie trwania imprezy”

Numer wpisu: 2170
Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia, w którym został poinformowany o zmianie warunków ma obowiązek poinformować Organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie jest traktowane jako akceptacja nowych warunków”

Podobne klauzule były już wielokrotnie wpisywane do rejestru.

Na swojej stronie internetowej organizator ten obecnie zamieszcza warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych z wyraźną adnotacją, że jest to wzór. Jeżeli jednak stosuje klauzule z tego rejestru w praktyce, należy oczekiwać kolejnych postępowań w związku z występującymi tam niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

dr Piotr Cybula

 

Numer wpisu: 2168
Data wpisu: 2011-02-09
Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne”

Numer wpisu: 2169
Data wpisu: 2011-02-09
Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia, w którym został poinformowany o zmianie warunków ma obowiązek poinformować Organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie jest traktowane jako akceptacja nowych warunków”

Numer wpisu: 2169
Data wpisu: 2011-02-09

Jolanta Walas-Zdunek – Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu
„Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież lub zgubienie jakichkolwiek wartościowych rzeczy (CD, MP3, aparat fotograficzny itp.) posiadanych przez uczestnika w trakcie trwania imprezy”

http://decyzje.uokik.gov.pl/icons/ecblank.gif