Daily Archives: 24 lutego, 2011

Kodeks Etyki członków Polskiej Izby Turystyki – lektura dla wybranych

Jak deklaruje Polska Izba Turystyki, jedną z korzyści członkostwa w niej jest otrzymanie Certyfikatu członka PIT.

Jak można przeczytać na stronie internetowej PIT, jest on wydawany w oparciu o zasady Kodeksu Etyki członków Izby. Jego treść nie jest jednak dostępna na stronie PIT.

Z informacji otrzymanej z PIT wynika, że kodeks ten nie jest powszechnie dostępny, mogą się z nim zapoznać tylko członkowie izby.

Taką decyzję trudno zrozumieć. Jeżeli ma to być element przewagi rynkowej członków izby, a jednocześnie element oceny wiarygodności biura podróży, to kodeks taki powinien być powszechnie dostępny. Nie jest mi znany żaden inny przypadek organizacji, która deklarowałaby przyjęcie takiego dokumentu, a jednocześnie nie byłoby możliwości zapoznania się z nim przez zainteresowane  podmioty (poza członkami). W ten sposób trudno zweryfikować podmiotom zewnętrznym (klientom, konkurentom) czy członek izby postępuje zgodnie z tym kodeksem, a przez to staje się on dokumentem iluzorycznym

dr Piotr Cybula

Seminarium na temat zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Łódź, 26 lutego 2011 r.)

26 lutego 2011 r., podczas odbywających się w dniach 25-27 lutego 2011 r. targach turystycznych „Na styku kultur. XVII Targi Regiony Turystyczne” odbywających się w Łodzi, w g. 11-13 odbędzie się seminarium na temat Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w świetle znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych

Organizatorem spotkania jest: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1, antresola, hala Expo.

dr Piotr Cybula