Daily Archives: 7 lipca, 2012

MSiT AD 2010: „ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla pokrycia roszczeń klientów”

W związku z pojawiającymi się przypadkami niewypłacalności organizatorów turystyki po wejściu w życie nowelizacji o usługach turystycznych z 2010 r., warto przypomnieć poniższy fragment komunikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki z 16 września 2010 r.:

Dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej to przede wszystkim pełne zharmonizowanie przepisów ustawy z  art. 7 dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Zharmonizowanie  to polega na:

1. wykreśleniu przepisu stanowiącego o proporcjonalnym obniżaniu wypłat ze środków zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy są one niewystarczające

2. określeniu, iż zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki i pośrednika turystycznego  ma zapewnić klientom na wypadek jego niewypłacalności:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów.

Ustawodawca wykluczył, ale życie nie wykluczyło… Problem z niedostosowaniem naszego prawa pozostał. I ktoś ponosi za to odpowiedzialność.

dr Piotr Cybula

„Nowa” polityka informacyjna Polskiej Izby Turystyki

Polecam wypowiedź byłego Prezesa Polskiej Izby Turystyki w TVN24 (sygnowaną: Jan Korsak, Polska Izba Turystyki) oraz uchwałę nr 7/2012/P Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia tymczasowej polityki informacji. Zgodnie z tą uchwałą „Do czasu wprowadzenia jednolitej polityki informacyjnej w imieniu Izby mogą się wypowiadać tylko Członkowie Prezydium Rady Naczelnej, Prezesi Oddziałów oraz osoby upoważnione pisemnie przez Prezesa Izby”.

Piotr Cybula