Daily Archives: 13 lipca, 2012

Skarb Państwa odpowiada wobec klienta za niepełny zwrot przedpłaty w przypadku uruchomienia zabezpieczenia finansowego biura podróży

1 — Czy klienci Sky Clubu powinni otrzymać swoje pieniądze niezwłocznie, czy jak mówią urzędnicy, procedura potrwa co najmniej 356 dni. Z jakich przepisów wynika ten obowiązek ?

Komisja Europejska już w 1999 r. zwróciła uwagę, że procedura wypłat z zabezpieczenia finansowego powinna być uruchamiana szybko i bez zbędnych formalności. Dotychczasowe nasze doświadczenie pokazuje, że wymóg ten nie jest respektowany. W przypadku biura podróży Sky Club problem związany jest z tym, że jak wynika ze wstępnych szacunków, zabezpieczenie organizatora turystyki nie jest wystarczające na zapewnienie powrotu klientów i zwrot w całości tzw. przedpłat. Komunikat o tym, że marszałek województwa będzie zbierał zgłoszenia przez 365 dni i potem dokonywał – w domyśle proporcjonalnego zwrotu wpłat – de facto prowadzi do tego, że stosowane są przepisy, które nie obowiązują już od 2010 r. Mamy więc takie legislacyjne „życie po życiu”. Zmiany miały zapewnić dostosowanie naszego prawa do prawa unijnego – art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS. Komisja Europejska zarzuciła w tym zakresie jego niezgodność. Przepisy zostały uchylone, zmodernizowane zabezpieczenie nie jest jednak wystarczające, więc problem pozostał. Wydaje się, że ustawodawca celowo unikał wprowadzenia przepisów określających co należy zrobić w przypadku gdy suma z gwarancji nie jest wystarczająca, aby nie być posądzonym o możliwość niezgodności z prawem unijnym. Takie podejście, jak pokazuje od pewnego czasu praktyka, stanowi „bombę z opóźnionym zapłonem”. Warto przypomnieć, że 16 września 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się komunikat w związku z wejściem w życie nowelizacji wprowadzającej zmiany m.in. odnośnie zabezpieczenia finansowego. W komunikacie tym pojawiło się stwierdzenie: „Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów”. Doświadczenie pokazało, że było to legislacyjne wishful thinking.

2- Proszę rozwinąć obowiązku wynikające z prawa unijnego (ze wskazaniem przełożenia w naszym prawie) ?

Nasze państwo nie wdrożyło unijnej dyrektywy 90/314 w sposób prawidłowy. Zgodnie z jej art. 7 „Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży”. Przepis ten jest lakoniczny, ale posiada już bogate orzecznictwo ETS. Wynika z niego, że Państwo Członkowskie powinno gwarantować klientom zwrot tzw. przedpłat w pełnej wysokości. Jeżeli tego nie robi, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanego klienta. Jest to odpowiedzialność za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy unijnej, która przyznaje klientowi konkretne uprawnienie.

3 — Na jakiej podstawie prawnej dochodzić odszkodowania od Skarbu państwa, czy może ono objąć szkody za stres itp.

Podstawą jest wskazane wyżej nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że odpowiedzialność ta obejmuje zwrot w pełnej wysokości dokonanych wpłat. Nie pojawiły się natomiast orzeczenia, z których wynikałoby, że Państwo odpowiada także szkody wynikające z tzw. zmarnowanego urlopu.

dr Piotr Cybula, radca prawny, Kancelaria Bielański i Wspólnicy

ps. Powyższa wypowiedź to odpowiedź na trzy pytania postawione przez redaktora Marka Domagalskiego z „Rzeczpospolitej”. Jej fragment został wykorzystany jako komentarz do artykułu Słabe gwarancje? Skarb państwa dopłaci