Daily Archives: 22 sierpnia, 2012

Najwyższa Izba Kontroli organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży

1o sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli pojawił się komunikat o tym, że Prezes NIK po raz kolejny udostępnił młodzieży centrum edukacyjne inspektorów NIK. W tym roku w ośrodku tym przebywało czterdzieścioro dzieci z Polski i Ukrainy.

Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania z dnia 21 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 67).

Z rozporządzenia tego wynika m.in., że organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. Powinien też oczywiście spełnić szereg warunków związanych z tym zgłoszeniem, jak i w trakcie samego pobytu.

Tutaj dostępna jest tzw. baza wypoczynku, która obejmuje podmioty, które dokonały powyższego zgłoszenia. Możecie Państwo sprawdzić, czy ten wyjazd został tam zarejestrowany, wystarczy wybrać województwo mazowieckie i powiat nowodworski.

Po zamieszczeniu tego komunikatu przesłałem do NIK zapytanie, na jakiej podstawie prawnej tej wyjazd został zorganizowany. Odpowiedzi na razie nie otrzymałem. Jedynie Pan Daniel Michalecki na oficjalnej stronie NIK na Facebook’u tak napisał:

NIK została powołana do kontrolowania publicznych pieniędzy, a w szerszej perspektywie do pomocy w naprawianiu państwa. Mieści się w tym także popularyzacja dobrych praktyk, takich choćby jak integracja młodzieży z różnych państw.

Sam pomysł organizowania takich wyjazdów jest oczywiście wspaniały, pytanie tylko czy zwłaszcza w obecnym stanie finansów takie wyjazdy powinny być organizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czy na pewno jest to dobra praktyka?

 Piotr Cybula