Daily Archives: 29 sierpnia, 2012

Czy Lech Wałęsa byłby dobrym przewodnikiem turystycznym, czyli pomysły na deregulację

W dyskusji na temat deregulacji zawodu przewodnika i pilota wycieczek pojawia się także kwestia wykształcenia – czy ustawa powinna przewidywać, że tylko osoby posiadające wykształcenie średnie mogą być przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek.

Z zaprezentowanej dzisiaj na stronie lex.pl opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że ministerstwo broni m.in. warunku wykształcenia średniego.

Co Państwo sądzicie o tym wymogu? Czy też uważacie, że np. Lech Wałęsa nie jest odpowiednią osobą do wykonywania funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek?

Piotr Cybula

Skutki cofnięcia uprawnień przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek – luka w ustawie?

Czy spotkał się ktoś z Państwa może z problemem określenia skutków prawnych cofnięcia uprawnień przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek (art. 27 ustawy o usługach turystycznych).

Mam wrażenie, że w tym zakresie mamy lukę w ustawie. Oczywiście skutkiem cofnięcia uprawnień jest to, że osoba taka nie posiada uprawnień. Ustawa nie określa jednak innych konsekwencji. W związku z tym nasuwa się np. pytanie, czy osoba taka jeśli chce otrzymać ponownie uprawnienia, powinna jeszcze raz ukończyć odpowiednie szkolenie.

Ograniczeniem w ponownym zdobyciu uprawnień obecnie jest tylko wymóg niekaralności za określone przestępstwa, w sytuacji gdy popełnienie jednego z tych przestępstw stanowi jednocześnie podstawę cofnięcia tych uprawnień. Po zatarciu skazania może się zdarzyć, że osoba taka formalnie spełnia wszelkie przesłanki do ponownego uzyskania tych uprawnień (z art. 22 u.u.t.), a chyba nie taki cel miała ta regulacja.

W związku z powyższym wydaje się, że w ustawie powinno być jasno wskazane, w jakim okresie po cofnięciu uprawnień osoba taka może ponownie je otrzymać oraz jakie warunki powinna spełnić, w szczególności czy dotyczy jej także obowiązek odbycia szkolenia i zdania egzaminu.

Piotr Cybula

 

15 lat ustawy o usługach turystycznych

W atmosferze wakacyjnej i problemów pojawiających się w branży, w mediach jakoś umknęła chyba wczorajsza data. Piętnaście lat wcześniej, po kilku latach prac, uchwalona została ustawa o usługach turystycznych (29 sierpnia 1997 r.).

Od tego czasy zmieniana była wielokrotnie. Można powiedzieć, że generalnie w kierunku liberalizacji zasad świadczenia usług turystycznych. Kolejne zmiany już są zapowiadane… A może trzeba podjąć prace zmierzające do uchwalenia nowej ustawy?

Piotr Cybula