Daily Archives: 20 sierpnia, 2012

Nie dość, że poszkodowani, to jeszcze muszą czekać na zwrot przedpłat (interwencja w sprawie klientów biur podróży)

Jak już wspominałem kilkakrotnie na blogu, polskie przepisy odnoszące się do zabezpieczenia finansowego biur podróży nie są zgodne z wymogami płynącymi z unijnej dyrektywy 90/314. Ta niezgodność wynika z tego, że ustawodawca polski nie zapewnia klientom standardu ochrony na poziomie wynikającym z tego aktu prawnego.

Składają się na to przede wszystkim dwie przyczyny. Po pierwsze, klienci nie otrzymują zwrotu dokonywanych przedpłat w pełnej wysokości. Po drugie, procedura dokonywanych zwrotów trwa bardzo długo, w praktyce czasem nawet ponad rok.

Dobitnym potwierdzeniem tej niekorzystnej sytuacji dla klientów biur podróży są głośne w tym roku przypadki niewypłacalności biur podróży.

Z komunikatów medialnych wynika, że wielu z klientów nie otrzyma zwrotu pełnych wpłat. Co więcej, nawet na ten niepełny zwrot z zabezpieczenia finansowego muszą oczekiwać czasem ponad rok. W moim przekonaniu tak długi termin na wydawanie dyspozycji co do tych wypłat nie znajduje podstaw prawnych i w praktyce stanowi istotne ograniczenie praw konsumenta.

W związku ze zgłoszeniem się do mnie poszkodowanych osób, w najbliższym czasie zamierzam wystąpić  do odpowiednich organów (m.in. marszałka województwa urzędu mazowieckiego, organów zajmujących się ochroną konsumentów) celem podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie, umożliwiających wcześniejszą niż zapowiadana wypłatę środków pieniężnych. O wynikach tych działań będę Państwa informował na blogu.

W dalszej kolejności ma to zmierzać do umożliwienia zainteresowanym osobom wystąpienie do Skarbu Państwa o odszkodowanie w związku z nieotrzymaniem zwrotu pełnej wpłaty, co stanowi naruszenie prawa unijnego.

dr Piotr Cybula, radca prawny