Daily Archives: 7 marca, 2013

Pierwsze w tym roku biuro podróży ogłasza niewypłacalność – Biuro Turystyczne Tramp

Na stronie internetowej biura podróży Biuro Turystyczne Tramp zamieszczony został następujący komunikat dotyczący niewypłacalności tego biura podróży:

Z wielką przykrością muszę poinformować, iż z dniem dzisiejszym, 07.03.2013 wszelka działalność operacyjna mojej firmy, Biuro Turystyczne Tramp zostaje zawieszona, a wszystkie imprezy turystyczne zaplanowane w terminach począwszy od dzisiaj zostają anulowane. Złożyłem właśnie wniosek o niewypłacalność do Marszałka Województwa Pomorskiego, który jako beneficjent gwarancji turystycznej nr 00.870.239 o łącznej wartości 502 117,97 złotych, udzielonej przez AXA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., dotyczącej zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, uruchomi przewidzianą w ustawie o turystyce procedurę. Przepraszam bardzo Państwa, iż zaplanowany przez Państwa, opłacony urlop, nie dojdzie do skutku. Przez 15 lat prowadziłem Biuro Turystyczne Tramp, starając się ze wszystkich sił zbudować profesjonalne biuro podróży, które będzie wychodziło naprzeciw potrzebom klientów. Choć otoczony przez świetny zespół ludzi, nie udało mi się niestety. Szczerze przepraszam wszystkich Państwa, biorę całą odpowiedzialność na siebie. Walczyłem do ostatniej chwil. Dzisiaj rano podjąłem jednak nieodwracalną decyzję o zakończeniu działalności operacyjnej biura. Obecnie nie ma żadnych klientów przebywających na wyjazdach przez nas organizowanych. W związku z powyższym nie ma żadnych kosztów związanych z organizacją powrotów klientów do kraju i wszystkie pieniądze z gwarancji będą przekazane na zwrot wpłaconych zaliczek. Dochodzenie roszczeń w ramach posiadanej przez nas gwarancji turystycznej odbędzie się na zasadach określonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego, a wypłacone przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A po zakończeniu wszelkich procedur, które mogą trwać do kwietnia 2014. Dodatkowych informacji zasięgną Państwo w Urzędzie Marszałkowskim pod adresem e-mai:
dt@pomorskie.eu i  numerem telefonu: 58-326-83-55.