Daily Archives: 13 marca, 2013

Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2012

Rzecznik Ubezpieczonych ogłosił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2012. Cześć tej aktywności dotyczy ubezpieczeń turystycznych.

Sprawozdanie dostępne jest: tutaj.