Daily Archives: 27 Maj, 2013

Cytat dnia – o „zwiększeniu ilości łóżek w pokoju”

„W uzasadnionych przypadkach (…) zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna płeć, wiek uczestników, prośby dzieci lub rodziców)”.

– klauzula stosowana przez jednego z polskich organizatorów turystyki w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych.