Daily Archives: 29 Maj, 2013

„Umowa o podróż w prawie polskim” – monografia prof. Rafała Adamusa

W roku ubiegłym wydawnictwo Difin opublikowało publikację prof. Rafała Adamusa pt. „Umowa o podróż w prawie polskim”.

Więcej informacji o niej znaleźć można na stronie internetowej wydawnictwa.