Daily Archives: 9 Maj, 2013

Cytat dnia, czyli o wymagania kwalifikacji personelu dla obiektów hotelarskich AD 2013

Jak czytamy w niedawno wydanym podręczniku pt. Marketing w turystyce i rekreacji (red. naukowy Aleksander Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013), w kontekście ustawy o usługach turystycznych:

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają: wymagania co do (…) kwalifikacji personelu (D. Milewski).

Komentarz: wskazane wymagania zostały zniesione z dniem 1 maja 2004 r.

Grupa zorganizowana to grupa licząca „co najmniej 15 osób” (odpowiedź BgPN)

Poprzednio zamieszczony wpis dotyczył zarządzenia Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego (Babiogórski Park Narodowy a tzw. obowiązek przewodnicki).

W zarządzeniu tym wskazano, że:

Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników górskich posiadających licencje Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniające do oprowadzania wycieczek po jego terenie. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

Po dokonaniu wpisu zapytałem BdPN co to znaczy „turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe)”. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że:

Jeśli chodzi o grupę zorganizowaną, jest to grupa licząca co najmniej 15 osób, która przebywa razem na wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży, szkołę, zakład pracy itp. i traktowana jest przez usługodawcę jako jeden podmiot.

Czekam na odpowiedź, na jakiej podstawie wskazuje się tu liczbę 15, a nie np. 14 czy 16 osób. Inne pytania również się nasuwają…

Piotr Cybula