Daily Archives: 3 grudnia, 2013

Wyróżniona praca pt. „Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych”

Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów XI edycji
Konkursu.
Wyróżnienie Dyplomem przyznano  Pani Magdalenie Marii Kalecie za pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych” napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.
Więcej informacji: strona internetowa MSiT.