Daily Archives: 18 grudnia, 2013

Oddalić osoby chore, czyli kolejna klauzula biura podróży Nowa Itaka sp. z o.o. w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 grudnia 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych (nr wpisu: 5468) została wpisana kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.:

„Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (…), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym”

Klauzula ta została uznana za niedozwolone postanowienie umowne przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 16 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 4658/12). Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 31 października 2013 r. oddalił apelację strony pozwanej (sygn. akt VI ACa 462/13).