Daily Archives: 31 grudnia, 2013

Komunikat dla klientów Sky Club Sp. z o.o.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z 17 grudnia 2013 r.:

TU Europa i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie informują, że obecnie trwają uzgodnienia mające na celu opracowanie ostatecznej listy kwot do wypłaty dla klientów Sky Club Sp. z o.o.

Po sporządzeniu ostatecznej listy oraz zaakceptowaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego propozycji podziału i wydaniu dyspozycji wypłaty środków z gwarancji TU Europa w ciągu jednego miesiąca zrealizuje przelewy i wyśle pisemne informacje do klientów.

Kwota gwarancji, udzielonej przez TU Europa dla Sky Club, jest przeznaczona w całości na wypłaty dla poszkodowanych klientów. A zatem, każdy, kto złożył wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, otrzyma świadczenie.

Informacja o wydaniu dyspozycji wypłaty środków i terminie wypłat zostanie podana w kolejnym komunikacie.

Źródło: UMWM