Daily Archives: 26 Maj, 2014

McDonald’s zmienia kolejny regulamin

W związku z kolejnym zapytaniem skierowanym do McDonald’s otrzymałem dzisiaj informację o tym, że przedsiębiorca zmienia też regulamin w punktach Gym&Fun. Na problem tego regulaminu zwróciłem uwagę we wpisie:  McDonald’s – inny regulamin, problem ten sam, a o poprzednim regulaminie pisałem we wpisie: McDonald’s zmienia regulamin placu zabaw dla dzieci (skutek interwencji).

Jednocześnie McDonald’s poinformował mnie, iż „przygotowanie nowych wersji regulaminów zostało zainicjowane przed otrzymaniem pierwszej wiadomości od Pana. Zatem stwierdzenie, jakie pada na Pańskim blogu, że zmiany w regulaminach nastąpiły wskutek interwencji z Pana strony, jest więc niezasadne”, co przyjmuję do wiadomości (gdybym otrzymał informację, że działania takie zostały już wcześniej podjęte, to oczywiście tak bym napisał). Tak czy inaczej ważne jest, że problem został dostrzeżony i zmiany są wprowadzane.

Problem regulaminów dla placów zabaw jest oczywiście szerszy. Niedawno przeglądałem kilkanaście regulaminów placów zabaw i placów zabaw. Wygląda na to, że prawnicy chyba nie chodzą z dziećmi na place zabaw… A mówiąc poważnie, to chyba zbyt małą wagę przywiązuje się do tego elementu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

Piotr Cybula