Monthly Archives: Czerwiec 2014

Czy ubezpieczenia turystyczne są „prostym produktem”?

Dzisiaj głośno jest o propozycji zaostrzenia przepisów dotyczących możliwości „sprzedaży” ubezpieczeń przez biura podróży. Przeciwko temu pomysłowi protestuje m.in. Polska Izba Turystyki. Jak twierdzi Paweł Niewiadomski, jej prezes, „Ubezpieczenia turystyczne są prostym produktem, łatwym do zrozumienia w porównaniu z innymi produktami ubezpieczeniowymi”.

Abstrahując od oceny tego pomysłu trudno mi zgodzić się do końca z taką oceną ubezpieczeń turystycznych. Wbrew pozorom ubezpieczenia ze swej natury są produktem skomplikowanym i za taki też uważam ubezpieczenia turystyczne. Oczywiście można powiedzieć, że niemal każdy intuicyjnie rozumie np. pojęcie „sumy ubezpieczeniowej”, ale już np. pojęcie „udziału własnego” nie jest powszechnie znane.

Akurat tak się złożyło, że wczoraj wysłałem zapytanie do Polskiej Izby Turystyki w sprawie praktyki jednego z polskich turoperatorów, który wprowadził swego rodzaju innowację – zamiast informować klientów o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z imprezy turystycznej (jak nakazuje ustawa o usługach turystycznych) sam oferował na wypadek takiej okoliczności „gwarancję zwrotu”. Ciekawy jestem co Polska Izba Turystyki sądzi o takiej praktyce.

Można oczywiście dyskutować na temat proponowanych zmian, trzeba jednak pamiętać o skomplikowanym charakterze ubezpieczeń.

Piotr Cybula

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Akcja obejmuje swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Akcję „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

W założeniach efektem planowanej Akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 

Przydatne linki:

MEN – Bezpieczna Szkoła

MEN – wypoczynek

MSW – Razem Bezpieczniej

KG POLICJI – Żyj Bezpiecznie / Dzieci i młodzież

CTW PTTK

Źródło: informacja MSiT

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

Większość konsumentów twierdzi, że czyta umowy przed wyborem oferty biura podróży. Jednak wciąż niewielu wie ile ma czasu na reklamację nieudanej wycieczki – wynika z badań* społecznych przeprowadzonych na zlecenie UOKiK. O czym warto pamiętać wybierając się na urlop przypomina dzisiaj 35 instytucji biorących udział we wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

[Warszawa, 13 czerwca 2014 r.] Polacy coraz częściej decydują się na wykupienie wycieczki. W ubiegłym roku blisko połowa respondentów przepytanych przez UOKiK (48 proc.) deklarowała, że nie korzysta z usług biur podróży. Tegoroczne badania przeprowadzone na zlecenie UOKiK pokazują, że ten odsetek spadł do niespełna 40 proc. Wybierając się na wczasy z touroperatorem najbardziej obawiamy się upadłości biura podróży, co zadeklarowała ponad jedna trzecia konsumentów (34,9 proc.). Natomiast co piąty z nas (20,9 proc.) obawia się, że warunki na miejscu wypoczynku będą się różnić od opisanych w folderze organizatora wycieczki. Z drugiej strony wyniki ankiet pokazują, że polscy konsumenci coraz lepiej dbają o swoje prawa.

Czytamy umowy przed podpisaniem

Blisko dwie trzecie respondentów (64 proc.) czyta umowy przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy ich warunki są zgodne z prawem. Rok temu czytanie kontraktu przed wykupieniem wycieczki deklarowała niespełna połowa (46,1 proc.) a dwa lata temu jedna trzecia (29 proc.) badanych. Chociaż obecnie co trzeci respondent (32 proc.) przyznaje, że umów nie czyta wcale, takich osób jest znacznie mniej niż przed rokiem (50,8 proc.).Zgodnie z prawem, każda umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu, posiłków oraz rodzaj środka transportu.

Reklamacja nieudanych wczasów

Poprawił się także stan naszej wiedzy na temat możliwości składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości usług organizatora wypoczynku. Ponad połowa badanych (52,7 proc.) wiedziała, że wycieczkę kupioną w tzw. ofercie last minute i first minute można reklamować na takich samych zasadach jak w przypadku oferty w normalnej cenie. W poprzednim roku o prawidłową odpowiedź wskazała niespełna jedna czwarta ankietowanych (24,8 proc.).

Nadal niewielu konsumentów wie jaki jest termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi turystycznej. Zaledwie co ósmy badany (12 proc.) był świadomy, że na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. Jednak nasza wiedza w tym zakresie wygląda nieco lepiej niż przed rokiem kiedy poprawnej odpowiedzi udzielił co dziesiąty respondent (9,7 proc.). Nienależyte wykonanie umowy przez biuro podróży jest podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. Podstawami do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być m.in. zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy niż w umowie standard hotelu, a nawet hałas w nocy. W oszacowaniu wysokości roszczenia konsumenta pomocna jest tabela frankfurcka. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej, ale jest zwyczajowo uznawana przez wielu przedsiębiorców turystycznych.

Klauzule niedozwolone w umowach

Nieco ponad jedna czwarta badanych (26,4 proc.) wiedziała, że rejestr klauzul niedozwolonych to lista postanowień, które nie powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług turystycznych. Rok wcześniej prawidłowej odpowiedzi udzieliła blisko jedna trzecia konsumentów (30,8 proc.).Z kontroli UOKiK wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzorcach umownych biur podróży wiąże się właśnie ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu. Warto pamiętać, że klauzule niedozwolone, które są stosowane przez przedsiębiorców we wzorcach umownych nie wiążą stron kontraktu z mocy prawa.

Już po raz piąty radzimy wspólnie

W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz piąty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. W przedsięwzięciu bierze udział 35 instytucji, które na swoich stronach internetowych właśnie dziś wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop – powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Planujesz wakacyjny wypoczynek – poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: BiałystokBydgoszczGdańskGorzów WielkopolskiKatowiceKielceKrakówLublinŁódźOlsztynOpolePoznańRzeszówWarszawaWrocławSzczecin

* Badanie Konsument na wakacjach, Instytutu Badawczego IPC przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1075 Polaków, w dniach 5 – 12 maja 2014 r.

Źródło: informacja prasowa UOKiK

turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html

Adres strony internetowej na której dostępna jest Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych to: turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html

W przyszłości można byłoby pomyśleć o nieco prostszym adresie.

Obrazek

Zdjęcie dnia – PKP informuje (i wszystko jasne)

PKP informuje

Ciekawe podobieństwo stron internetowych wydziałów prawa (na marginesie)

Tak wygląda strona internetowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego: http://www.prawo.uni.opole.pl

A tak wygląda strona internetowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego:  http://www.wpa.uz.zgora.pl

„Prawo w działalności turystycznej” – studia podyplomowe w GWSH (Katowice)

Poniżej zamieszczam informację o studiach podyplomowych pt. „Prawo w działalności turystycznej”, otrzymaną z GWSH:

Organizowane studia mają na celu nabycie lub poszerzenie wśród ich uczestników wiedzy z zakresu przepisów prawnych mających zastosowanie w szeroko pojętej działalności turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności umiejętności praktycznego stosowania prawa, rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w obszarze świadczenia usług turystycznych oraz uniknięcie błędów w prowadzonej działalności, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością prawną i finansową podmiotów świadczących usługi.

Dlatego też studia adresowane są głównie do pracowników biur podróży i innych firm świadczących usługi turystyczne, osób chcących znaleźć zatrudnienie lub planujących rozpoczęcie takiej działalności, w szczególności w odniesieniu do organizacji wczasów, wyjazdów zagranicznych, organizacji imprez integracyjnych, pielgrzymek, kolonii i obozów.

Studia adresowane są także do przedsiębiorców prowadzących hotele i ośrodki wypoczynkowe, oraz ich pracowników, jak również pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów marszałkowskich zajmujących się realizacją zadań państwa i samorządów w sektorze usług turystycznych.

Zainteresowane studiami powinny być także osoby wykonujące zawód przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz osoby reprezentujące biura podróży (rezydenci), jak również prawnicy pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa turystycznego

Studia trwały będą II semestry i prowadzone będą w formie wykładów, interaktywnych ćwiczeń oraz warsztatów.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem – http://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-prawo-w-turystyce.html

Cytat dnia, czyli co zapewniał organizator skoku na dmuchaną poduchę i jak się obecnie tłumaczy (sprawa wypadku „Sky Tower”)

Bag Jumping, to nowa zabawa, która ogarnęła niemal całą Europę. Efektowne skoki są w pełni bezpieczne i wykonywane pod okiem koordynatorów. Nowoczesna infrastruktura, atestowany sprzęt i opieka profesjonalistów zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i maksymalną dawkę szalonych wrażeń„.

Źródło: strona internetowa Galerii Sky Tower

Podczas tych zawodów doszło ostatnio do poważnego wypadku. W mediach pojawia się też informacja o stanowisku organizatora:

„Organizatorzy tłumaczą, że każdy przed skokiem podpisuje deklaracje, że skacze na własną odpowiedzialność”.

Źródło: Wypadek w Sky Tower. Dziewczyna skoczyła z wysokości drugiego piętra i nadwyrężyła kręgosłup

Sprawa z pewnością wymaga dokładnego wyjaśnienia.