Daily Archives: 20 sierpnia, 2014

Czy rzecznik ministerstwa sportu i turystyki interesuje się turystyką?

W opublikowanym wczoraj artykule w „Rzeczpospolitej” pt. Koniec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pojawia się następujący fragment:

Nie znamy jeszcze przyczyn, dla których rada ministrów nie zgodziła się nadać biegu projektowi. W centrum prasowym rządu odesłano nas do rzecznika prasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Katarzyny Kochaniak. Ona jednak też nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.

Przy tej okazji postanowiłem sprawdzić (kolejny raz) czy problematyka turystyki pojawia na oficjalnej stronie rzecznika MSiT na Facebooku. Już kilka razy zwracałem uwagę, że na tej stronie – jakby nie było oficjalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki – problematyka turystyki jest bardzo marginalizowana. Było tak w czasie gdy ministrem była Joanna Mucha, jest tak obecnie kiedy ministrem jest Andrzej Biernat. Ograniczając się do czasów tego ostatniego ministra można byłoby stwierdzić, że w tym okresie warte do zauważenia były trzy wydarzecznia:

1) apel ministra co do bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie podczas wakacji (problematyka związana również ze sportem);

2) umowa o współpracy w zakresie turystyki z Mołdawią;

3) wizyta ambasadora USA w ministerstwie, podczas które poruszona została również problematyka turystyki.

Jednocześnie mamy dziesiątki wpisów odnoszących się do życia sportowego.

Czytając tylko tego oficjalnego bloga można byłoby odnieść także wrażenie, że ministerstwo nie ma żadnej polityki w zakresie turystyki i tym bardziej żadna polityka nie jest realizowana. Najwyższy czas to zmienić.

Projekt ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancym odrzucony

We wtorek 19 sierpnia 2014 r. rząd odrzucił projekt założeń do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Prace toczyły się od kilku lat. Obecny system nie zabezpiecza konsumentów na poziomie wymaganym przez art. 7 dyrektywy 90/314, więc prace nad reformą systemu zabezpieczeń organizatorów turystyki na wypadek ich niewypłacalności na pewno nie zakończą się.