Daily Archives: 7 sierpnia, 2014

Sąd kwestionuje karę za błędnie podany wiek dziecka

Do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 5742 wpisana została klauzula o treści:

W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.

Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 8 stycznia 2013 r. (XVII AmC 5388/12) w sprawie przeciwko Bee & Free sp. z o.o.