Daily Archives: 6 sierpnia, 2014

Prezesi PIT o biurze podróży „Exim”

Dzisiaj w „Rzeczpospolitej” pojawiła się informacja, że biuro podróży „Exim” ponownie zostało członkiem Polskiej Izby Turystyki. W artykule pojawia się też wypowiedź Pawła Niewiadomskiego – Prezesa PIT:
„Biuro podróży Exim zostało członkiem Polskiej Izby Turystyki (…) Cieszy nas, że tak duży i liczący się na rynku podmiot jak Exim zdecydował się do nas dołączyć. Myślę, że jego potrzeby zostaną w izbie zrealizowanemówi Niewiadomski (Exim wrócił do PIT-u, 6 sierpnia 2014 r.).
W tych okolicznościach warto przypomnieć wypowiedzi poprzedniego prezesa PIT – Jana Korsaka, odnoszące się do głośnych swego czasu w „Eximie” zmian:
„Exim Tours – wycieczek nie sprzedaje już jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością tylko spółka akcyjna. Powodem jest chęć uniknięcia wysokiego ubezpieczenia turystycznego (…) Jako spółka akcyjna może mieć ubezpieczenie na milion złotych, wcześniej firma była ubezpieczona na 18 milionów złotych – precyzuje Izabela Stelmańska z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego. To jak przesadzanie turystów z wielkiego jumbo jeta do małej lotniczej taksówki – ocenia zmiany w dwóch dużych biurach podróży Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki (PIT). Chodzi o Triadę i Exim Tours” (Biura podróży Triada i Exim Tours zmieniają sposób prowadzenia działalności, 22 września 2011 r.).
„Exim Tours złożył również wniosek o wykreślenie z rejestru, do którego została wpisana Exim Spółka Akcyjna o zabezpieczeniu w wysokości 1 mln zł. Rok wcześniej Exim dysponował gwarancjami w wysokości 18,4 mln zł. Mimo iż wszystko wydaje się w porządku, eksperci nie kryją oburzenia takimi praktykami. Twierdzą, iż zgodnie z prawem gwarancja ma wystarczyć na ściągnięcie klientów do kraju i zwrot pełnej wartości wycieczki. – Wybiegi są na pograniczu prawa lub niezgodne z prawem. Państwo zapłaci, gdy zabraknie pieniędzy – grzmi Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki” (Biura podróży grają państwu na nosie, 22 września 2011 r.).
A dzisiaj we wspomnianym na początku artykule w „Rzeczpospolitej” czytamy: „Exim, jeszcze jako Exim Tours, był już w Polskiej Izbie Turystyki. Dzisiaj nikt nie potrafi sobie przypomnieć, ani kiedy z izby wystąpił, ani dlaczego”. Ja też sobie nie przypominam…
Piotr Cybula

NIK o ochronie brzegów morskich i zmniejszaniu się plaż Bałtyku

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku.

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich”.

Więcej na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Raport NIK dostępny jest tutaj.