Daily Archives: 5 sierpnia, 2014

Organizator turystyki jak sąd (odpowiedź na reklamację klienta)

„Wobec powyższych faktów Spółka oddala roszczenia Pana Mocodawców jako niezasadne”