Daily Archives: 20 grudnia, 2014

Kto w MSiT był odpowiedzialny za reformę zabezpieczenia finansowego biur podróży?

Kto w Ministerstwie Sportu i Turystyki był odpowiedzialny za reformę zabezpieczenia finansowego biur podróży z 2010 r.? W ciągu ostatnich lat w przypadku kilkunastu biur podróży okazało się, że środki z ich zabezpieczenia nie są wystarczające na zapewnienie pełnego zwrotu wpłaconej ceny. Czasami brakowało nawet na zapewnienie powrotu do kraju. W niedawnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie sąd ten stwierdził, że za taki zwrot klientowi musi zapłacić Skarb Państwa.

A ministerstwo w 2010 r. zapewniało, że nie zdarzy się już taka sytuacja, że klient nie otrzyma pełnego zwrotu.

Czy więc dymisja ostatnia głośna dymisja jest zaskakująca, czy też o kilka lat spóźniona?