Daily Archives: 30 grudnia, 2014

„Funkcje konsula w sprawach spadkowych” (artykuł)

W publikacji pt. Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) przygotowanej pod redakcją Pawła Czubika i Wojciecha Burka (Kraków 2014) opublikowany został przygotowany przeze mnie wspólnie z Mariuszem Załuckim artykuł pt. Funkcje konsula w sprawach spadkowych.

Artykuł ten dostępny jest tutaj.